Tante tania en annie de pannie

Beestige LEESTrajecten

       

        BEGRIJPEND LEZEN aanwakkeren, ondersteuning bij een LEESTHEMA  of GOESTING IN LEZEN wat aanzwengelen: 

                                                 Dat kan met onze Beestige LeesTrajecten.

             Voor korte of langere tijd, voor verschillende graden en een invulling op maat van jouw school/klas.

Summercamp

BasisPakket

Voor: 1e tot 6e Leerjaar

Tante Tania en Annie De Pannie zijn als ‘LeesBeesten’ de aanzet tot een

Beestig jaar vol lezen, voorlezen, boeken ontdekken en zoveel meer!

Samen met de kinderen ontdekken zij de wereld achter de zwarte letters op papier.

Dit bevat:

Opstart van het jaar door de LeesBeesten.

Verspreid over het schooljaar: 10 filmpjes met concrete opdrachten voor de kinderen.

  Deze opdrachten worden door de school zelf aangebracht.

Een gesloten webpagina waarop alles verschijnt en waarop de kinderen berichten kunnen

  achterlaten.

Een Beestige Apotheose: Tante Tania en Annie de Pannie komen

  voorlezen voor de kinderen en bekijken de werkjes/verhalen die de

  kinderen hebben gemaakt.

 

Dit basispakket kan ingezet worden met onderstaande invullingen.

DSC 0081

* Een Beestig BibBezoek!

Naar de Bib gaan begint al thuis of in de klas. Je bedenkt wat je zou willen lezen,

neemt je uitgeleende boeken terug mee en kijkt uit naar wat er aan nieuws te vinden is in de Bib.

In de BIB leren de kinderen Tante Tania en Annie de Pannie kennen.

Via een speurtocht ontdekken ze samen welke genres er zijn en hoe deze te vinden in de Bib.

Tegelijkertijd gaan ze op zoek naar de boeken die ze zelf het liefst lezen en hoe die te vinden

tussen alle andere boeken.

Ze blikken vooruit naar het volgende Bibbezoek en leren hoe met de boeken thuis

of in de klas om te gaan.

Ook maken we de vertaalslag naar de school/klas-Bib en bekijken wat daar

te vinden is, zodat iedereen zin krijgt om te lezen en te lenen.

 

* Dit pakket is ook te plannen vlak voor een vakantie, dan gaan De LeesBeesten

samen met de kinderen op zoek naar boeken om tijdens de aankomende vakantie te lezen.

We bekijken wat je tijdens de vakantie in de Bib nog kan doen en hoe je een bibbezoekje plant.

 

 

Vlinderboom stiekem lezen

* Ontdek het Verhaal

Voor: 4e 5e 6e Leerjaar

 

Wanneer een boek alleen maar letters achter elkaar zijn, dan is er

geen fun aan. Pas wanneer je het verhaal achter de bladzijden vindt,

dan komt je boek tot leven én heb je zin om erin te lezen.

Door onze VerhalenVinder kent geen enkel boek nog geheimen.

De LeesBeesten leren je hoe een verhaal te ontdekken achter de

letters en samen stappen we in het verhaal.

Maar we kijken verder…want in elke les, in elk vak zit wel ‘een verhaal

verstopt én dat kunnen wij samen vinden.

 

*Zowel digitaal als live gaan De LeesBeesten samen met leerkracht en

leerlingen aan de slag via workshops, doe-opdrachten en gerichte

ondersteuning.

adb 7

* Ontdek de Illustrator

Voor: 3e, 4e, 5e en 6e Leerjaar

 

Wat was er eerst? De tekeningen of het verhaal? En wat kan je allemaal ontdekken in de prenten van een boek?

Wie beter dan een échte illustrator om een antwoord op al deze vragen te geven….

En die komt op bezoek in de klas en gaat met de leerlingen aan de slag.

Samen met de illustrator gaan we op zoek naar de verschillende

stijlen om een boek te illustreren en wat een prent over een verhaal vertelt.

Samen maken we onze eigen tentoonstelling.

 

• Mogelijkheid tot samenwerken met DKO of plaatselijke

Academie.

 

*Zowel digitaal als live gaan De LeesBeesten samen met leerkracht

en leerlingen aan de slag via workshops, doe-opdrachten en

gerichte ondersteuning.

 

adp tt simone3

* Ontdek de Schrijver!

Voor: 3e, 4e, 5e en 6e Leerjaar

 

We ontdekken de schrijver achter het verhaal. Welke schrijfstijlen er bestaan

en hoe komt een verhaal tot stand.

Er komt een échte schrijver naar de klas. Samen met De LeesBeesten gaan we op zoek naar de

verschillende genres die er zijn en vanuit welk perspectief een verhaal verteld kan worden.

We maken zelfs een eigen boek.

 

Zowel digitaal als live gaan De LeesBeesten samen met

leerkracht en leerlingen aan de slag via workshops, Doeopdrachten

en gerichte ondersteuning.

ADP juf Tandem

* Beestige Lee(R)Skracht

Voor: alle Leerkrachten

 

In dit traject staat de leerkracht centraal. Alle verzuchtingen rond ‘aan de slag gaan met boeken’

komen aan bod.

We bekijken samen hoe je een fijne klasbib aanlegt, welke tools, tips en tricks je kan aanwenden

om kinderen aan het lezen te krijgen of wat je kan inzetten om je klas te boeien

met jouw voorleeskunst.

Op regelmatige basis reflecteren we naar wat we ingezet hebben en hoe we

de reeds geleverde inspanningen rond lezen in de school kunnen

versterken/uitbreiden.

 

Workshop (pedagogische studiedag).

Persoonlijke opvolging/coaching.

Dit traject kan ondersteunend bij andere pakketten ingezet

worden.

LBBende2

* De LeesBeestenBende

Voor: 5e en 6e Leerjaar

 

In dit traject kiezen kinderen er zelf voor of ze willen aansluiten bij de LeesBeestenbende.

Tijdens een workshop leren De LeesBeesten hen alles over voorlezen.

Daarna gaan ze zelf aan de slag: verhalen zoeken, in groepjes verdelen,

inoefenen en een voorlees-lokaal inrichten.

Dan is de De LeesBeestenBende klaar om aan de kleintjes voor te lezen.

 

Naschoolse activiteit die nadien door de school zelf opgevolgd

kan worden.

In samenspraak met de school/organisatie wordt een schema

uitgewerkt rond De LeesBeestenBende.

Mogelijkheid tot ouder-participatie.

M O 17

* De Kunst van het Voorlezen

Voor: 3e, 4e, 5e en 6e Leerjaar

 

Luidop lezen is een sterke tool om beter begrijpend te lezen én voorlezen zorgt ervoor dat je zin krijgt om te lezen.

De LeesBeesten leren de kinderen dan ook met veel plezier De Kunst van het Voorlezen .

Van tekstontleding tot genre-kennis, je stem ontdekken en begrijpen wat lichaamstaal vertelt:

We ontdekken het tijdens dit traject.

Door onze eigen VoorleesFilmpjes te maken, worden we échte LeesBeesten.

 

Zowel digitaal als live gaan De LeesBeesten samen met leerkracht

en leerlingen aan de slag via workshops, doe-opdrachten en

gerichte ondersteuning.

Schermafbeelding 2018 02 07 om 19.09.11

* Een Beestige Apotheose

Een Beestig LeesTraject met een  verrassing van formaat eindigen of starten?

DAT KAN!

Tante Tania en Annie de Pannie komen naar school en spelen een

Vrolijke VoorLeesVoorstelling.

De kinderen kunnen er zelfs aan mee werken!

In overleg bepalen we wanneer en waar deze BEESTIGE APOTHEOSE doorgaat.

 

*De Vrolijke VoorLeesVoorstelling kan ook afzonderlijk van een LeesTraject

gespeeld worden.

 

 

 

Summercamp 21

Interesse om een BEESTIG LEEStraject te starten?

Wij maken met plezier een offerte op jouw maat/vraag!

terug naar de start